Dr Rajendra Karambelkar….. Part 3

Use of abusive language in Marathi and the reasons behind it, beautifully penned by pediatrician Dr Karambelkar… Part 3 शिवीगाळ एक चिंतन (भाग तीन) शिवीगाळ: बिगरी ते डिग्री माझं बालपण कोकणात गेलं. इथे जवळ पास सगळेच पालक आपल्या लाडक्या अपत्याला सकाळी सकाळी …” रे…मेल्या ऊठ. न्हिजतंय काय? ” किंवा ” रे माय×× उठ. दोंपार व्होउकContinue reading “Dr Rajendra Karambelkar….. Part 3”