बुलबुल ची रोजनिशी ८….Dr Rajendra Karambelkar

बुलबुल ची रोजनिशी ८ गेल्या आठवड्यात बिबुशेटच्या बायकोने म्हणे बुलबुलीमंडळात माता-बालसंगोपनावर लेक्चर दिलं होतं. आज हिने जेव्हा दुसरं अंडं घातलं तेव्हा मी गमतीने तिला म्हणालो की घरट्यात अजून एका अंड्यासाठी जागा आहे बरं का. तर म्हणते कशी की दोनच पिल्लं पुरे.  म्हणे आम्ही मंडळात ठराव केलाय छोट्या कुटुंबाचा. आमचं संभाषण तुम्ही ऐकलं असेल पण तुम्हाContinue reading “बुलबुल ची रोजनिशी ८….Dr Rajendra Karambelkar”