बुलबुल ची रोजनिशी ११ & १२….Dr Rajendra Karambelkar

बुलबुल ची रोजनिशी   ११

आज मी बाप झालो !!!

आमच्यात आम्ही पिल्लू झाल्यावर तो मुलगा की मुलगी पहातच नाही… मोठं झाल्यावर त्यांना आपोआप कळतंच की आपण कोण आहोत आणि मग ते आपला साथीदार पण बरोबर निवडतात… आणि त्यांची निवड कधीच चुकत नाही. असो.

पिल्लांनी अंड्यातून डोकं बाहेर काढलं न काढलं आणि भुकेने रडायला सुरुवात केली. आमची ही जोपर्यंत अंड्यांची टरफलं घरट्याबाहेर फेकून घरटं साफ करत होती तोपर्यंत माझं पोरांना अन्न भरवायचं काम लगेचच सुरू झालं.

पोरांना घास भरवताना मजा येते. टकाटक खात रहातात. उगीच आपलं एक घास चिऊताईचा  आणि एक घास कावळे दादाचा असा टाईमपास नाही करावं लागत पोरांच्या मागे आम्हाला.

बुलबुल

दिनांक ९ एप्रिल २०२२.

बुलबुल ची रोजनिशी १२

आज बिबुशेट सपत्नीक आम्हाला भेटायला आणि आमच्या पिल्लांना पहायला आले होते. त्यांनी आमच्या पिल्लांचं खूप कौतुक केलं. गप्पांना ऊत आला. मग दोन्ही बायकांनी ‘तुती पार्टी’ करायचा घाट घातला.

अगदी थोड्या वेळासाठी आम्ही चौघेही  जण काकांच्या तुतीच्या झाडावर तुती खायला गेलो. त्यांच्या तुतीची फळं इतकी गोड आहेत की अशी फळं अख्ख्या प्राधिकरणात नाहीत. बिबुशेटने सांगितलं की अख्ख्या प्राधिकरणात ती ‘वर्ल्ड फेमस’ आहेत ! शिवाय काका-काकू दोघेही तुतीची फळं आमच्या साठी राखून ठेवतात.

पार्टी मस्त झाली. 

बिबुशेटची बायको पण काय दिसते म्हणून सांगू…….

बुलबुल

१० एप्रिल २०२२

Published by Dr. K Anil Roy

Medical doctor, partly atheist but believes there is a god, anti establishment, renegade, proud to be an Indian, an awakened one,!! Tolerant to criticism

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: