बुलबुल ची रोजनिशी १३ & १४. Dr Rajendra Karambelkar

बुलबुल ची रोजनिशी १३

आज सकाळी सकाळी कुलकर्ण्यांचा बोका झाडाखाली घुटमळून गेला तर दुपारी कोकिळा. काय क्रूर दिसते ती.

या असल्या शत्रूंवर सतत पाळत ठेवणं भाग होतं. असे कोणी शत्रू घरट्याच्या जवळपास जर फिरकले तर मोठ्या हिमतीने त्यांच्यावर हल्ला करायला लागतो. आकाराने शत्रू कितीही मोठा दिसत असला तरी आम्ही नाही घाबरत कोणाला.

आजचा अख्खा दिवस एकमेकांना सावध ठेवण्यात गेला आणि शिवाय पिल्लांना भरवायचं काम तर होतंच. 

आज आमच्या कामात ही वाढ झाली.‌ पण हे काम सुद्धा आम्ही आळीपाळीने करत राहिलो. 

आता आमची पिल्लं हेच आमचं विश्व. आमचा जणू जीव की प्राण !

बुलबुल

११ एप्रिल २०२२

बुलबुल ची रोजनिशी   १४

आज दिवसभर आळीपाळीने आम्ही दोघेही पिल्लांना भरवत होतो. घरट्याला भोज्या द्यायचा आणि परत पिल्लांसाठी खाऊ गोळा करायला जायचं. सुदैवाने आजूबाजूला खाऊचे खूप अड्डे आहेत. पण तरीही दमछाक नक्कीच होते बरं का.

दिवस सरता सरता मी हिला विचारलं की दिवसभराच्या गडबडीत तू स्वतः दोन घास तरी खाल्लेस का गं ? म्हणाली “हो खाल्ले”. पण तिचे डोळे मात्र वेगळंच काही सांगत होते….

एक बरं आहे. सुदैवाने आमची पिल्लं गुडुप अंधार पडला की पंखाखाली चुपचाप झोपतात. निदान झोप तरी पूर्ण होते.

आणि पिल्लं पण काय छान गोंडस दिसताहेत !

बुलबुल

१२ एप्रिल २०२२.

Published by Dr. K Anil Roy

Medical doctor, partly atheist but believes there is a god, anti establishment, renegade, proud to be an Indian, an awakened one,!! Tolerant to criticism

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: