बुलबुल ची रोजनिशी १७ & १८..Dr Rajendra Karambelkar

बुलबुल ची रोजनिशी   १७ आज दिवसभर पिल्लांची बडबड चालू होती.  त्यांना घरट्यातून बाहेर बरंच काही दिसत होतं आणि त्या सर्व गोष्टींबद्दल त्यांना कुतूहल होतं. चि… म्हणजे आमची ‘ही’ त्यांच्या बऱ्याचशा प्रश्नांची उत्तरं देत होती. संभाषण खूप मजेदार होतं. उदाहरणार्थ…. छोटं पिल्लू: आपल्या घराबाहेर हे सगळं हिरवगार काय आहे ? चि: ती सगळी झाडं आहेत.Continue reading “बुलबुल ची रोजनिशी १७ & १८..Dr Rajendra Karambelkar”