Home

Welcome to kanilroyspeaks.in

Writing what I see in my mind’s eye

Read,follow,like, comment & share

Latest from the Blog

डॉ हेमंत चिक्लिकर यांचे हृदय स्पर्श करणारे पोस्ट

सालाबाद प्रमाणे या वर्षी रॉय कडे ख्रिसमस पार्टी नाही हा फार मोठा सांस्कृतिक धक्का आहे . वर्षानुवर्षे पंढरीच्या वारीला जाणाऱ्यांना अचानक वारी कॅन्सल झाल्यावर जसं वाटेल तसच काहीसं.रॉय हा माणूस नावाप्रमाणेच रॉयल .नावापुरताच ख्रिश्चन.एरवी पुरता गाववाला . ज्या सहजतेने चर्च ला जाईल,त्याच सहज पणें देव दर्शन ही घेईल .त्याच सहजपणाने दसऱ्याला जिजामाता रुग्णालयात वॉर्ड बॉयContinue reading “डॉ हेमंत चिक्लिकर यांचे हृदय स्पर्श करणारे पोस्ट”

Get new content delivered directly to your inbox.

%d bloggers like this: