B.1.1.529…Omicron…..नवीनतम धोका

Dr. Anil Roy, PCMC speaks(Translation by Hanumant Landge) B.1.1.529…Omicron…..नवीनतम धोका कोविड व्हायरस खरोखर कधीच गेला नाही. ते क्षीण झाले आणि क्षीण झाले, उत्परिवर्तित झाले, जगाच्या लोकसंख्येला नकळत घेऊन गेले, लाखो लोकांना मृत्यूचे दरवाजे दाखवले, मुले अनाथ, महिला विधवा, कुटुंबातील कमावत्या सदस्यांना घेऊन गेले. याने श्रीमंत किंवा गरीब दोघांनाही वाचवले नाही….तो एक महान तुल्यबळ होता ज्यानेContinue reading “B.1.1.529…Omicron…..नवीनतम धोका”