बुलबुल ची रोजनिशी १३ & १४. Dr Rajendra Karambelkar

बुलबुल ची रोजनिशी १३ आज सकाळी सकाळी कुलकर्ण्यांचा बोका झाडाखाली घुटमळून गेला तर दुपारी कोकिळा. काय क्रूर दिसते ती. या असल्या शत्रूंवर सतत पाळत ठेवणं भाग होतं. असे कोणी शत्रू घरट्याच्या जवळपास जर फिरकले तर मोठ्या हिमतीने त्यांच्यावर हल्ला करायला लागतो. आकाराने शत्रू कितीही मोठा दिसत असला तरी आम्ही नाही घाबरत कोणाला. आजचा अख्खा दिवसContinue reading “बुलबुल ची रोजनिशी १३ & १४. Dr Rajendra Karambelkar”

बुलबुल ची रोजनिशी ३….Dr Rajendra Karambelkar

बुलबुल ची रोजनिशी ३ काय सांगू तुम्हाला, प्लॉट वरची पॅव्हेलियन ची सावली बघून बायको एकदम खूश ! मला म्हणाली काल तू जेवला नसशील या गडबडीत.आज तू आराम कर. आणि मग पहाता पहाता तिने ‘मुहूर्तमेढ’ ठेवली. बाजुला छोट्या छोट्या काड्या ठेवल्या आणि मग कुठून तरी कापूस आणून जोतं नीट बांधलं.  लग्नापूर्वी हिला बघायला गेलो होतो तेव्हाContinue reading “बुलबुल ची रोजनिशी ३….Dr Rajendra Karambelkar”