डॉ हेमंत चिक्लिकर यांचे हृदय स्पर्श करणारे पोस्ट

सालाबाद प्रमाणे या वर्षी रॉय कडे ख्रिसमस पार्टी नाही हा फार मोठा सांस्कृतिक धक्का आहे . वर्षानुवर्षे पंढरीच्या वारीला जाणाऱ्यांना अचानक वारी कॅन्सल झाल्यावर जसं वाटेल तसच काहीसं.रॉय हा माणूस नावाप्रमाणेच रॉयल .नावापुरताच ख्रिश्चन.एरवी पुरता गाववाला . ज्या सहजतेने चर्च ला जाईल,त्याच सहज पणें देव दर्शन ही घेईल .त्याच सहजपणाने दसऱ्याला जिजामाता रुग्णालयात वॉर्ड बॉयContinue reading “डॉ हेमंत चिक्लिकर यांचे हृदय स्पर्श करणारे पोस्ट”