बूड : उपेक्षेचा तळ……डॉक्टर करंबेळकर राजेंद्र

बूड : उपेक्षेचा तळ(वाचन वेळ: सुमारे* पाच मिनीटे)…(* सुमार लेखन आहे म्हणून….) “बिनबुडाचे आरोप शोभणारे नाहीत”“एका सन्माननीय सुसंस्कृत कुटुंबातील व्यक्तीकडून (म्हणजे देवेंद्राकडून) हे आरोप करणारे विधान होईल ही अपेक्षा नव्हती”…. इति-दुसरी सन्माननीय व्यक्ती (म्हणजे ताई). वर्तमान पत्रातलं बातमीचं हे शिर्षक वाचून गंमत वाटली. मनात आलं. बिनबुडाचे आरोपच काय पण बिनबुडाचं दुसरं कुठे काय शोभतं ?Continue reading “बूड : उपेक्षेचा तळ……डॉक्टर करंबेळकर राजेंद्र”