मित्र नावाचा नातलग…ना जवळचा ना लांबचा…पण हाकेच्या अंतरावरचा…… (लेखन…डॉ.महेंद्र वंटे…)

१९६५ चा जून महिना …चार साडेचार वर्षांची बालकं .. धाकदपटशा करून बालवाडी नामक एका कौलारू खोलीत पालकांनी ढकललेल्या रडारडीच्या गलक्यात मी पण ढकलला गेलो…. कुणी हमसून हमसून तर कुणी भोकाड पसरून..पण सगळेच रडके.. …या समूह रुदनाकडे मख्ख पणे पाहणाऱ्या जोशी बाई.. प्रत्येकाच्या डोळ्यात ‌एकमेकाविषयी सहानुभूती ..एक दोन दिवस रडण्यात गेले… मग चेहऱ्यावर निर्विकार भाव..मग हासरीContinue reading “मित्र नावाचा नातलग…ना जवळचा ना लांबचा…पण हाकेच्या अंतरावरचा…… (लेखन…डॉ.महेंद्र वंटे…)”

The unwanted girl child….Nakoshi (नकोशी)

I was working as a medical officer at a remote village, Pasali in taluka Velhe, at a primary health centre in the late eighties or from 1987 to be precise. It was a remote village in Pune district, Maharashtra, India, nestled at the back of the famous Torna fort. We lacked in staff, hence manyContinue reading “The unwanted girl child….Nakoshi (नकोशी)”

मी कुठे चुकलो ….डॉ अनिल रॉय… Translation into marathi by Dr Mahendra Wante

कुठे बरं चुकलो मी?डॉक्टर होण्यासाठी अहोरात्र अभ्यास केला हे चुकलं ?कीMBBS होऊनही सरकारी नोकरीत रमलो हे चुकलं?मनापासून केलं प्रामाणिक काम तेही चुकारांच्या गर्दीत… म्हणून मी चुकलो? कीलाच न देता बढती मिळवत गेलोम्हणून मी चुकलो?ना दबलो ना झुकलो पण काम करत राहिलो..इथेच बहुदा मी चुकलो?भरसभेत वस्त्रा समान एक एक अधिकार उतरवताना विकट हास्याने त्यांनी लाजवलं.. अपमानContinue reading “मी कुठे चुकलो ….डॉ अनिल रॉय… Translation into marathi by Dr Mahendra Wante”