मी कुठे चुकलो ….डॉ अनिल रॉय… Translation into marathi by Dr Mahendra Wante

कुठे बरं चुकलो मी?डॉक्टर होण्यासाठी अहोरात्र अभ्यास केला हे चुकलं ?कीMBBS होऊनही सरकारी नोकरीत रमलो हे चुकलं?मनापासून केलं प्रामाणिक काम तेही चुकारांच्या गर्दीत… म्हणून मी चुकलो? कीलाच न देता बढती मिळवत गेलोम्हणून मी चुकलो?ना दबलो ना झुकलो पण काम करत राहिलो..इथेच बहुदा मी चुकलो?भरसभेत वस्त्रा समान एक एक अधिकार उतरवताना विकट हास्याने त्यांनी लाजवलं.. अपमानContinue reading “मी कुठे चुकलो ….डॉ अनिल रॉय… Translation into marathi by Dr Mahendra Wante”